Godziny przyjęć

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 12 do 15 tel. 13 43 682 99

Ewa Ossadnik – ginekolog-położnik

Przyjmuje:

w środy w godz. 10.30–15.00

Zakres pracy i badania:

 • porady i konsultacje lekarskie
 • diagnostyka i leczenie niepłodności z użyciem technik wspomaganego  rozrodu we  współpracy z  Grupą Medyczną  Parens w Krakowie oraz Rzeszowie),
 • histerosonosalpingografia (badanie drożności jajowodów),
 • badania ultrasonograficzne
 • ultrasonografia 3D4D (obrazowanie trójwymiarowe)
 • badania immunologiczne
 • badania hormonalne
 • badania genetyczne
 • chromatyna plemnikowa
 • badania cytologiczne –  cytologia  płynna wraz  z  badaniami markerów
 • biopsja  błony  śluzowej  macicy
 • diagnostyka i leczenie poronień nawykowych (genetyka , immunologia)
 • zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, pobieranie badań, porady)
 • badanie bakteriologiczne, mykologiczne, wirusologiczne
 • badanie kardiotokograficzne (KTG)
 • badanie kolposkopowe – wycinki z badaniem  histopatologicznym
 • nieinwazyjne testy prenatalne TEST  HARMONY
 • komputerowa analiza nasienia

Marek Węklar – ginekolog-położnik

Przyjmuje:

w poniedziałki w godz. 7.00–13.00

w czwartki w godz. 7.00–19.00

w piątki w godz. 8.00–11.00

Zakres pracy i badania:

 • porady i konsultacje lekarskie z zakresu ginekologii i położnictwa
 • diagnostyka i leczenie niepłodności z użyciem technik wspomaganego  rozrodu  we  współpracy z  Grupą Medyczną  Parens w Krakowie oraz Rzeszowie
 • sono-histerosalpingografia (badanie drożności jajowodów),
 • badania ultrasonograficzne
 • ultrasonografia 3D4D (obrazowanie trójwymiarowe)
 • badania biochemiczne
 • badania immunologiczne
 • badania hormonalne
 • badania genetyczne (kariotypy , CFTR, AZF, MTHFR, pełny zakres we współpracy z Laboratorium Genetycznym)
 • badania cytologiczne –  cytologia  płynna wraz  z  badaniami markerów
 • biopsja  błony  śluzowej  macicy
 • diagnostyka i leczenie poronień nawykowych (genetyka , immunologia)
 • zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, pobieranie badań, porady)
 • badanie bakteriologiczne, mykologiczne, wirusologiczne
 • badanie kardiotokograficzne (KTG)
 • badanie kolposkopowe – wycinki z badaniem  histopatologicznym
 • nieinwazyjne testy prenatalne TEST  HARMONY
 • komputerowa analiza nasienia (www.parenskrosno.pl)